Nurikabe


Translate this site.

Nurikabe is een logische puzzel met ietwat ingewikkelde regels en uitdagende oplossingen.

De regels zijn niet zo simpel. :)
Je hebt een rooster van vierkante cellen. Sommige cellen van het rooster bevatten een getal. Het doel is te bepalen welke cellen van het rooster "zwart" zijn en welke "wit". (Eilanden in de Stroom noemen deze respectivelijk "water" en "land".)
De zwarte cellen vormen "de nurikabe" (Eilanden in de Stroom noemen het "de stroom"): ze moeten allen samenhangen met horizontale en verticale verbindingen (dus uit één polyomino bestaan) en mogen geen getal bevatten. Verder mag de stroom geen (zwarte) rechthoek van 2x2 of groter bevatten (Eilanden in de Stroom noemen zulke illegale blokken "poelen").
De witte cellen vormen "eilanden" (dit is waar de naam Eilanden in the Stroom vandaan komt): elke cel met nummer n moet behoren tot een n-omino die alleen uit witte cellen bestaat en verder geen andere genummerde cel bevat. Dus eilanden moeten precies een genummerde cel bevatten. Bij het oplossen kan een cel waarvan afgeleid is dat hij zwart is, zwart worden gemaakt. Een cel waarvan vaststaat dat hij wit is, kan van een stip worden voorzien.
Kik links op een vierkant om het zwart te maken en rechts om hem van een stip te voorzien. Sleep de muis ingedrukt om meer dan een vierkant te markeren

Feedback | Specifieke puzzel | FAQ

Mass Print

Hall of Fame

Privacy Policy | Links


Nurikabe
Grootte:2
1
11
311
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 6,245,355
43
4
1
1
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 3,654,542
31
333
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 8,425,033
4
23
13
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 2,055,831
131
12
2
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 7,250,236
18
2
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 7,569,030
21
1
11
1
2
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 6,227,343
41
13
1
1
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 6,165,234
24
21
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 518,517
21
222
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 7,672,836
32
2
11
1
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 4,828,498
415
3
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 4,533,910
1
42
31
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 5,243,814
1
1
2
33
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 3,608,726
111
2
34
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 1,612,237
31
132
1
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 3,146,520
1
6
14
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 5,631,908
21
2
23
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 3,022,583
1
122
31
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 1,990,191
22
3
2
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 2,754,422
2
3
1
3
1
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 9,242,315
22
2
14
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 940,289
41
3
2
3
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 9,456,300
2
2
3
4
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 2,715,439
1
4
53
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 743,827
2
1
45
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 2,244,519
11
41
13
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 3,560,716
141
7
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 4,694,924
12
3
31
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 5,981,748
22
32
11
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 6,845,696
11
13
22
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 9,858,017
32
12
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 2,693,535
33
4
11
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 9,704,575
12
233
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 1,194,112
21
21
14
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 7,774,403


Meer logische puzzels:

nl.puzzle-nurikabe.com

Disable Advert