Nurikabe


Translate this site.

Nurikabe is een logische puzzel met ietwat ingewikkelde regels en uitdagende oplossingen.

De regels zijn niet zo simpel. :)
Je hebt een rooster van vierkante cellen. Sommige cellen van het rooster bevatten een getal. Het doel is te bepalen welke cellen van het rooster "zwart" zijn en welke "wit". (Eilanden in de Stroom noemen deze respectivelijk "water" en "land".)
De zwarte cellen vormen "de nurikabe" (Eilanden in de Stroom noemen het "de stroom"): ze moeten allen samenhangen met horizontale en verticale verbindingen (dus uit één polyomino bestaan) en mogen geen getal bevatten. Verder mag de stroom geen (zwarte) rechthoek van 2x2 of groter bevatten (Eilanden in de Stroom noemen zulke illegale blokken "poelen").
De witte cellen vormen "eilanden" (dit is waar de naam Eilanden in the Stroom vandaan komt): elke cel met nummer n moet behoren tot een n-omino die alleen uit witte cellen bestaat en verder geen andere genummerde cel bevat. Dus eilanden moeten precies een genummerde cel bevatten. Bij het oplossen kan een cel waarvan afgeleid is dat hij zwart is, zwart worden gemaakt. Een cel waarvan vaststaat dat hij wit is, kan van een stip worden voorzien.
Kik links op een vierkant om het zwart te maken en rechts om hem van een stip te voorzien. Sleep de muis ingedrukt om meer dan een vierkant te markeren

Feedback | Specifieke puzzel | FAQ

Mass Print

Hall of Fame

Privacy Policy | Links


Nurikabe
Grootte:311
23
1
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 3,561,505
14
3
22
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 1,653,085
11
4
43
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 1,306,171
1
231
13
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 2,563,789
3
1
11
2
3
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 1,598,589
13
2
2
2
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 3,437,803
23
24
2
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 212,873
24
31
1
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 511,542
41
1
1
3
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 4,212,300
1
12
23
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 3,086,689
12
141
1
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 1,304,384
1
11
34
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 6,399,740
34
2
2
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 8,195,252
1
421
21
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 9,382,805
1
6
13
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 560,795
33
4
11
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 4,112,427
12
22
21
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 2,393,620
12
21
111
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 5,470,440
31
331
1
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 7,363,740
111
22
13
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 2,596,893
23
11
1
3
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 3,895,596
1
1
11
311
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 6,608,426
13
311
3
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 4,429,796
2
32
23
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 9,304,919
13
11
3
2
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 661,342
23
2
22
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 6,130,214
32
42
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 7,045,296
1
4
2
33
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 9,011,532
11
3
1
2
3
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 5,590,914
1
3
1
33
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 3,819,577
12
3
311
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 7,846,784
22
22
3
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 33,009
2
34
12
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 4,556,515
4
3
221
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 4,298,196
1
22
222
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 2,143,679


Meer logische puzzels:

nl.puzzle-nurikabe.com

Disable Advert