Nurikabe


Translate this site.

Nurikabe is een logische puzzel met ietwat ingewikkelde regels en uitdagende oplossingen.

De regels zijn niet zo simpel. :)
Je hebt een rooster van vierkante cellen. Sommige cellen van het rooster bevatten een getal. Het doel is te bepalen welke cellen van het rooster "zwart" zijn en welke "wit". (Eilanden in de Stroom noemen deze respectivelijk "water" en "land".)
De zwarte cellen vormen "de nurikabe" (Eilanden in de Stroom noemen het "de stroom"): ze moeten allen samenhangen met horizontale en verticale verbindingen (dus uit één polyomino bestaan) en mogen geen getal bevatten. Verder mag de stroom geen (zwarte) rechthoek van 2x2 of groter bevatten (Eilanden in de Stroom noemen zulke illegale blokken "poelen").
De witte cellen vormen "eilanden" (dit is waar de naam Eilanden in the Stroom vandaan komt): elke cel met nummer n moet behoren tot een n-omino die alleen uit witte cellen bestaat en verder geen andere genummerde cel bevat. Dus eilanden moeten precies een genummerde cel bevatten. Bij het oplossen kan een cel waarvan afgeleid is dat hij zwart is, zwart worden gemaakt. Een cel waarvan vaststaat dat hij wit is, kan van een stip worden voorzien.
Kik links op een vierkant om het zwart te maken en rechts om hem van een stip te voorzien. Sleep de muis ingedrukt om meer dan een vierkant te markeren

Feedback | Specifieke puzzel | FAQ

Mass Print

Hall of Fame

Privacy Policy | Links


Nurikabe
Grootte:4
12
21
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 6,318,154
34
2
13
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 4,809,070
21
1
31
2
1
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 3,657,201
13
22
3
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 9,189,348
112
31
1
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 9,832,843
32
13
1
1
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 4,477,976
1
32
111
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 49,223
21
116
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 6,998,244
23
2
2
11
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 3,603,028
41
13
4
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 9,515,041
21
33
3
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 502,824
23
11
1
2
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 7,212,562
42
4
2
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 7,560,563
1
3
1
321
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 6,336,659
544
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 2,205,248
75
3
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 3,302,847
44
1
21
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 4,832,848
1
3
1
32
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 9,595,761
41
41
1
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 651,864
42
21
2
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 1,671,708
141
33
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 5,505,926
111
22
12
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 7,596,784
11
1
11
121
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 6,190,143
22
1
44
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 6,743,931
21
1
1
22
1
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 1,506,704
12
2
3
1
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 7,405,956
1
1
2
24
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 2,853,455
31
2
23
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 5,777,961
22
31
31
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 1,582,725
21
2
2
11
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 2,446,476
1
416
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 5,176,611
32
21
11
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 3,283,489
22
1
2
4
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 3,941,373
3
23
2
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 3,856,323
22
23
1
5x5 Nurikabe Puzzel ID: 604,044


Meer logische puzzels:

nl.puzzle-nurikabe.com

Disable Advert